4 Pa-Test – Povrat dimnih plinova

Kontrola potlaka (4 Pa-Test) – provjera ispravnosti cjelokupnog sustava dovoda zraka za izgaranje i odvoda dimnih plinova. Uspješno provedenim ispitivanjem dokazuje se da sustav dovoda zraka i odvoda dimnih plinova dobro funkcionira.

Ispitivanje se provodi po propisanom protokolu, simulirajući razne očekivane situacije (najnepovoljnije uvjete) u tijeku rada plinskog trošila u svrhu dokaza ispravnosti i sigurnog rada plinskog trošila, te potvrde projektantskih zahtjeva.


Primjena :

Za ispravan rad atmosferskog plinskog trošila priključenog na dimnjak (vrsta B) nužan je pravilan dovod dovoljne količine zraka za izgaranje.

  • – Određivanje dovoljne opskrbe zrakom za izgaranje kod ugradnje plinskih trošila vrste B
  • – Dokazivanje dovoljne opskrbe zrakom za izgaranje plinskih trošila vrste B po naknadnoj ugradnji brtvljene stolarije
  • – Dokazivanje utjecaja isisnog ventilatora na ispravan rad plinskih trošila vrste B
  • – Dokazivanje utjecaja na ispravan rad plinskih trošila vrste B kod rekonstrukcija u objektu gdje dolazi do promjene rasporeda prostorija


Uvjeti prihvatljivosti:

Pri ispitivanju podtlaka u prostoru prema propisanom protokolu za vrijeme rada plinskog trošila vrste B pad tlaka ne smije biti veći od 4 Pa.


Propisi:

  • – DVGW G 625  Mjerno-tehnički dokaz dovoljne opskrbe  zrakom za izgaranje
  • – DVGW G 600  (GPZ PI 600) Pravilnik za unutarnje plinske instalacije

Ispitivanje se mora provoditi sukladno točki 8.3 Pravilnika za unutarnje plinske instalacije po metodi propisnoj pravilnikom DVGW G 625 .


Svrha ispitivanja?

Česte su vijesti da su ljudi stradali u stanu / kući trovanjem od dimnih plinova koje je uzrokovano neispravnim odvodom (dimnjak). Obično se kaže ‘’trovanje zbog plina ili trovanje ugljičnim monoksidom’’.

Razlozi neispravnog odvoda dimnih plinova mogu biti različiti, te i u slučaju da je dimnjak ispravan može doći do nesreće. Uzrok je u većini slučajeva nedovoljna opskrba zrakom za izgaranje ili neodgovarajuća snaga plinskog trošila priključenog na dimnjak.


 Obratite nam se s povjerenjem.