Mjerenje zrakopropusnosti omotaca zgrade

Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade (Blower door test) je zakonom propisana obaveza dana Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18.

Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.

Uslugu ispitivanja zrakopropusnosti ovojnice zgrade vršimo od 2010 godine.

PROŠIRILI SMO KAPACITETE MJERNE OPREME!

OD SADA IMAMO MOGUĆNOST ISPITIVANJA VELIKIH OBJEKATA!

Što je blower door test?

To je ispitna metoda na bazi razlike tlakova vanjskog i unutarnjeg prostora. Provodi se ugradnjom panela s ispitnim ventilatorom u odabrana vrata te se mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine.

Broj izmjena zraka u zgradi dobiva se dijeljenjem  vrijednosti volumnog protoka (m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3).

Postupak ispitivanja vođen je kompjuterski programom prema normi HRN EN ISO 9972:2015, Toplinske značajke zgrada – Određivanje propusnosti zraka kod zgrada – Metoda razlike tlakova.

Primjena:

 • provjera kvalitete proizvodnje i ugradnje građevnih elemenata
 • otkrivanje grešaka/zrakopropusnih lokacija za vrijeme izgradnje u svrhu sanacije
 • utvrđivanje ispunjava li zgrada standarde određene propisima
 • utvrđivanje usklađenosti sa projektiranim zahtjevima zrakopropusnosti


Primjena:

 • provjera kvalitete proizvodnje i ugradnje građevnih elemenata
 • otkrivanje grešaka/zrakopropusnih lokacija za vrijeme izgradnje u svrhu sanacije
 • utvrđivanje ispunjava li zgrada standarde određene propisima
 • utvrđivanje usklađenosti sa projektiranim zahtjevima zrakopropusnosti

Ispitne metode:

Metoda 1 (zgrada u uporabi):

 • Provodi se nakon završenih SVIH radova, a prije tehničkog pregleda
 • Ovom metodom dokazuje se ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti (NN 128/15, 70/18, 73/18)

Priprema građevine za ispitivanje:

Mehaničku ventilaciju, klimatizaciju i sifone treba zabrtviti.

Mehanička ventilacija koja radi povremeno (nape), naprave spojene na dimnjak i svi ostali vanjski otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija) trebaju biti ugašeni/zatvoreni.

Ne poduzimati nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala zrakopropusnost.

Metoda 2 (zgrada u izgradnji):

 • Provodi se u fazi izgradnje na gotovoj vanjskoj ovojnici zgrade/stana i prodori instalacija zabrtvljeni, a prije postavljanja gips-kartonske obloge.
 • Ovom metodom se provjerava ispunjavanje projektnog zahtjeva i otkrivaju se lokacije zrakopropusnosti kako bi se iste sanirale

Priprema građevine za ispitivanje:

Sve vanjske otvore treba zatvoriti i zabrtviti.


Uvjeti prihvatljivosti:

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18), ovisno o tipu gradnje zgrade, propisano je koliki je broj izmjena zraka adekvatan za pojedini tip gradnje.

 • kod više stambenih zgrada ispitivanje moraju zadovoljiti sve stambene jedinice
 • za građevine koje nisu namijenjene  stanovanju zahtjevi se odnose na omotač grijanog prostora

Za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, prema propisu, izmjena zraka ne smije biti veća od:

 • – n50 = 3,0 h-1 kod prirodnom ventilacije
 • – n50 = 1,5 h-1 kod prisilne ventilacije

Za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjena zraka ne smije biti veća od:

 • – n50 = 0,6 h-1 kod pasivnih zgrada

Preporuka za provođenje mjerenja zrakopropusnosti u zgradama:

 • Prvo ispitivanje zrakopropusnosti omotača zgrade izvršiti prema metodi 2
 • Drugo ispitivanje zrakopropusnosti omotača zgrade izvršiti prema metodi 1

Zašto je dobro provoditi ispitivanje zrakopropusnosti?

U praksi se pokazalo da većina zgrada deklariranih kao niskoenergetske, pasivne, itd. ne zadovoljavaju propisani broj izmjena zraka što utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, u smislu uštede energije i toplinske zaštite.

Najčešća mjesta propuštanja u zračnom omotaču zgrade su okovi prozora i vrata, prodori za instalacije, ventilacijski otvori i slično. Svaka građevina je jedinstvena te se i propusna mjesta pojavljuju na različitim lokacijama.

Primjeri iz prakse pokazuju da je mjerenje zrakopropusnosti omotača zgrade preporučljiva i korisna metoda kako bi se utvrdilo stvarno stanje omotača zgrade.


Oprema
You need to upgrade your Flash Player

Obratite nam se s povjerenjem.