Mjerenje zrakopropusnosti omotaca zgrade

Blower door – ispitni uređaj kojim se mjeri zrakopropusnost omotača zgrade i njenih dijelova.

Zrakopropusnost – strujanje zraka kroz omotač zgrade koje utječe na energetsko svojstvo zgrade. Strujanje zraka pojavljuje se zbog poroznog omotača zgrade, propusnih zazora (fuga) ili zbog pukotina. Zrakopropusnost omotača zgrade utječe na ispunjavanje bitnih zahtjeva za građevinu, u smislu uštede energije i toplinske zaštite.

Blower door testom (mjerenjem zrakopropusnosti) se mjeri volumni protok zraka koji nastaje zbog razlike tlaka od 50 Pa između vanjskog i unutrašnjeg prostora građevine. Razlika tlaka postiže se ispitnim ventilatorom. Broj izmjena zraka u zgradi dobije se dijeljenjem dobivene vrijednosti volumnog protoka (m3/h) s unutrašnjim volumenom ispitivanog prostora zgrade (m3).

Blower door test se primjenjuje za provođenje energetskih pregleda jer daje stvarno stanje omotača zgrade u smislu zrakopropusnosti.


Primjena:

 • – U fazi izgradnje zgrade, radi potvrđivanja zahtjeva gradnje, te sanacije eventualnih propusnih lokacija
 • – U zgradi u uporabi, radi određivanja zrakopropusnosti omotača zgrade, te otkrivanja propusnih mikrolokacija
 • – Otkrivanje propusnih mjesta građevine u kombinaciji s IC kamerom, generatorom magle, anemometrom
 • – Ispitivanje laboratorija, ventilacijskih sustava ili  komora

Propisi:

 • – Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade dana je Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18, čl. 26. i 30.
 • – Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog pregleda zgrade.

Zahtjevi za ispitivanje:

 • – kod višestambenih zgrada ispitivanje moraju zadovoljiti sve stambene jedinice
 • – za građevine koje nisu namijenjene  stanovanju zahtjevi se odnose na omotač grijanog prostora

Uvjeti prihvatljivosti:

Prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18), ovisno o tipu gradnje zgrade, propisano je koliki je broj izmjena zraka adekvatan za pojedini tip gradnje.

Za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, prema propisu, izmjena zraka ne smije biti veća od:

 • – n50 = 3,0 h-1 kod prirodnom ventilacije
 • – n50 = 1,5 h-1 kod prisilne ventilacije

Za razliku tlakova između unutarnjeg i vanjskog zraka od 50 Pa, izmjena zraka ne smije biti veća od:

 • – n50 = 0,6 h-1 kod pasivnih zgrada

Preporuča se ispitivanje već u fazi gradnje po metodi 2 uz otkrivanje propusnosti te nakon završetka gradnje ispitivanje po metodi 1


Ispitne metode prema HRN ISO 9972:2015:

Metoda 1 – ispitivanje zgrade u upotrebi:

 • – Ovom metodom se dokazuje ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti (NN 128/15, 70/18, 73/18, čl. 30.)
 • – Provodi se nakon završenih SVIH radova
 • – U pripremi zgrade za ispitivanje, brtve se samo mehanička ventilacija i klimatizacija i sifoni. Mehanička ventilacija koja radi povremeno (nape), naprave spojene na dimnjak i svi ostali otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija) trebaju biti ugašeni/zatvoreni. Ne poduzimati nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala zrakopropusnost.

Koja je svrha ispitivanja?

U praksi se pokazalo da većina zgrada deklariranih kao niskoenergetske, pasivne, itd. ne zadovoljavaju propisani broj izmjena zraka. Najčešća mjesta propuštanja u zračnom omotaču zgrade su okovi prozora i vrata, prodori za instalacije, ventilacijski otvori i slično. Svaka građevina je jedinstvena te se i propusna mjesta pojavljuju na različitim lokacijama.

Primjeri iz prakse pokazuju da je mjerenje zrakopropusnosti omotača zgrade preporučljiva i korisna metoda kako bi se utvrdilo stvarno stanje omotača zgrade.


Oprema
You need to upgrade your Flash Player

Obratite nam se s povjerenjem.