Energetski pregled velikih poduzeca

  Cilj energetskog pregleda je davanje smjernica za povećanje energetske učinkovitosti: 1.Korištenje manje količine energije, vode i ostalih sirovina za obavljanje istog posla – funkcije! 2.Smanjenja troškova po jedinici proizvoda / aktivnosti / usluzi. Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava...
read more

Energetski pregled i certificiranje

  Ovlašteni smo od Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva za: – Provođenje energetskih pregleda zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Energetsko certificiranje zgrada s jednostavnim tehničkim sustavom – Provođenje energetskih pregleda zgrada sa složenim tehničkim sustavom – Energetsko certificiranje zgrada sa složenim...
read more

Projektiranje

U poduzeću su zaposleni ovlašteni projektanti strojarske struke s rješenjima Hrvatske komore arhitekata i inženjera u graditeljstvu – HKAIG. Naši projektanti projektiraju strojarske instalacije. Za projektiranje arhitektonsko-građevnih projekata, projektiranje katodne zaštite, elektroinstalacija i daljinskog nadzora koristimo usluge stalnih partnera specijaliziranih za navedene...
read more

Mjerenje protoka tekucina i potrošnje energije

Imamo mogućnost mjerenja protoka tekućina, potrošnje energije, mjerenje debljine stijenke na cijevima. To je neinvazivna metoda mjerenja i praćenja potrošnje energije i protoka tekućine. Nema prekida tehnološkog procesa niti nikakvog doticaja s medijem (mogu se mjeriti protoci i korozivnih i otrovnih tekućina). Primjena za mjerenje i praćenje protoka tekućina, mjerenje i praćenje...
read more

Mjerenje zrakopropusnosti omotaca zgrade

Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade (Blower door test) je zakonom propisana obaveza dana Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgradama NN 128/15, 70/18, 73/18. Ispunjavanje zahtjeva o zrakopropusnosti dokazuje se ispitivanjem na izgrađenoj novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prema HRN ISO 9972:2015, metoda određivanja 1, prije tehničkog...
read more

Termografsko snimanje

Infracrvena termografija – beskontaktna metoda mjerenja i bilježenja temperature i njezine raspodjele na površini tijela (građevina). Svako tijelo na temperaturi iznad apsolutne nule emitira elektromagnetske valove (IC zračenje). Ovo svojstvo infracrvene termografije korisno je pri energetskim pregledima za brzo kvalitativno mjerenje stanja građevine. IC termografija u zgradarstvu je...
read more

Plinske instalacije

Nudimo usluge ispitivanja plinskih sustava. Do sada smo ispitali preko 3500 plinskih instalacija različitih vrsta koje redovito ispitujemo prema rokovima kontrole i ispitivanja. Sva ispitivanja vrše se u skladu s važećim propisima, pravilnicima, normama i dodatnim zahtjevima operatora distribucijskog sustava. Ispitujemo instalacije tehničkih i medicinskih plinova. Nudimo usluge...
read more

Ispitivanje ultrazvukom

Ultrazvučno ispitivanje je nerazorna metoda ispitivanja koja svoju primjenu ima u području strojarstva, elektrotehnike i graditeljstva. Ultrazvučna metoda ispitivanja se temelji na detekciji ultrazvučnih signala koji dolaze s predmeta ispitivanja i pretvaranju tih signala u zvukove iz frekvencijskog područja koje ljudi čuju. Primjenom ultrazvučne kontrole u području održavanja moguće...
read more

Provjera karakteristika ostakljenja

Nemoguće je vidjeti karakteristike ostakljenja na već ugrađenoj stolariji bez adekvatnog mjerenja. Nudimo uslugu provjere karakteristika ugrađenog stakla bez demontiranja stolarije. Primjena: – Debljina stakla – Debljina zračnog razmaka između stakala – Postojanje i pravilna orijentacija low-e premaza – Vrsta ugrađenog stakla (kaljeno ili višeslojno) –...
read more

Skeniranje i obrada dokumentacije

Vršimo usluge skeniranja, plotanja, obrade projektne dokumentacije i arhiviranje u digitalnom obliku. SCAN Imamo mogučnost skeniranja svih formata papira od najmanjih do maksimalne širine 900 mm. OBRADA i ARHIVIRANJE U DIGITALNOM OBLIKU Obrada skenirane dokumentacije, povezivanje skeniranih dokumenata (tekst i nacrta) u PDF dokument. Isporuka / pohranjivanje skenirane dokumentacije na...
read more

Kontrola stanja ležaja motora

Tradicionalni način podmazivanja ležaja određen je vremenskim periodom. Proizvođači preporučaju podmazivanje na temelju sati rada. Kako preporučaju vremenski period tako i količinu maziva. Koncept podmazivanja u intervalima je taj da se zadržava optimalan rad opreme sprečavanjem da ležaj radi na suho i uzrokuje katastrofalne štete. To je vrlo dobar ‘preventivni’...
read more

4 Pa-Test – Povrat dimnih plinova

Kontrola potlaka (4 Pa-Test) – provjera ispravnosti cjelokupnog sustava dovoda zraka za izgaranje i odvoda dimnih plinova. Uspješno provedenim ispitivanjem dokazuje se da sustav dovoda zraka i odvoda dimnih plinova dobro funkcionira. Ispitivanje se provodi po propisanom protokolu, simulirajući razne očekivane situacije (najnepovoljnije uvjete) u tijeku rada plinskog trošila u svrhu...
read more