Svojstva vode, zraka i pare

Programi su namijenjeni za brzu informaciju o fizikalnim svojstvima VODE, ZRAKA I SUHO ZASIĆENE PARE.
read more

Plin

Programi su informativne namjene i služe za, kontrolu ventilacijskih otvora uskladu s smjernicama DVGW, odabir odgovarajućeg plinomjera, određivanje korekcijskog faktora pri isporuci plina pri različitom tlaku i/ili temperaturama, određivanje stupnja propusnosti plinske instalacije u ovisnosti o volumenu instalacija i padu tlaka tijekom ispitnog...
read more

Dimenzioniranje cjevovoda i opreme

Programi sadrže pomoćne alate za dimenzioniranje cjevovoda, potrebne količine PTV i spremnika PTV-a, određivanje dimenzija armature na bazi Kv vrijednosti i snage ogrjevnog tijela pri različitim temperaturama polaza i povrata...
read more

Energetska ucinkovitost

Programi daju informativne podatke o energetskom razredu zgrade, potrebnoj snazi kotla za grijanje zgrade i očekivanoj godišnjoj potrošnji energenata za grijanje i za pripremu potrošne tople...
read more

Potencijal ustede

Programima se može dobiti okvirna informacija o potencijalu uštede električne energije ugradnjom učinkovite pumpe, toplinskim gubicima neizolirane armature i gubicima...
read more