Dimenzioniranje cjevovoda, protok tekucine i pad tlaka

UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support iframes.   Your browser does not support iframes.   Your browser does not support iframes....
read more

Priprema PTV-a – godisnja potrosnja i snaga grijaca

UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support iframes.   Your browser does not support iframes....
read more

Usteda energije ugradnjom ucinkovite pumpe

UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support iframes....
read more

Tipologija zgrada i priprema PTV-a iz obnovljivih izvora

Tipologija ZGRADA: Namjena ovog programa je da se dobe informativni podaci o potrebnoj snazi kotla za grijanje stana (zgrade) i podaci o očekivanoj godišnjoj potrošnji toplinske energije za grijanje. Podaci su bazirani na tipologiji gradnje. U program treba unijeti korisnu (grijanu) površinu zgrade i u padajućem izborniku odabrati vrijem gradnje zgrade. UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute...
read more

Snaga radijatora

UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support iframes....
read more

Toplinski gubici neizolirane opreme

Da bi se odredio toplinski gubitak potrebno je izmjeriti temperaturu stjenke armature na više mjesta i u program unijeti srednju vrijednost, te unijeti temperaturu okoline i odabrati vrstu prirubnička opreme (izvorni tehnički podaci opreme – Istraživački institut FIW München). Programski je definiran koeficijent prijenosa topline ha = 14 [W/m²K]. Emisijski faktor površine je definiran...
read more

Proracun ventilacijskih otvora

Plinska trošila ovisna o zraku iz prostorije, ali i prostorije u kojima su ugrađeni odsisni ventilatori moraju imati osiguran odgovarajući dovod zraka da pri maksimalnom opterećenju potlak u prostori ne naraste iznad 4 Pa. Ponuđeni program daje podatke o minimalnim potrebnim efektivnim otvorima, ali i o stvarni potrebnim veličinama ventilacijskih rešetki pri čemu treba u katalogu...
read more

Propusnost plinske instalacije

UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support...
read more

Energetski razred

Energetski razred: Program za određivanje energetskog razreda je baziran na STVARNOJ POTROŠNJI energenta za grijanje i eventualno pripremu PTV ukoliko je ista centralizirana (priprema PTV se odnosi samo na stanove). Dobiveni rezultat može značajno odstupati od stvarnog energetskog razreda dobivenog proračunom prema normi HRN EN ISO 13790. Your browser does not support...
read more

Svojstva zraka, pare i vode

Program je namijenjen za brzu informaciju o fizikalnim svojstvima Zraka, VODE i suho zasićene PARE. U tablice se u žute ćelije unesu podaci i na bazi njih se izračunaju fizikalna svojstva. Dio podataka ima malo odstupanje od tabličnih te se pri korištenju trebaju usporediti s tabličnim i ocijeniti daljnju uporabivost ovog programa u svakodnevnoj uporabi. UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U...
read more

Odabir plinomjera i korekcijski faktor potrošnje

Program je informativne namjene a služi za kontrolu odabira odgovarajućeg plinomjera i za određivanje korekcijskog faktora opri isporuci plina pri različitom tlaku i/ili temperatura od standardnog. ODABIR PLINOMJERA Program je namijenjen za odabir odgovarajućeg plinomjera u skladu sa Smjernicama GPZ-614 iz 2004. godine. Minimalni protok novih plinomjera je i niži od navedenih u...
read more

Programi – motor, pumpa, ventilator

Programi su namijenjeni za proračun snage elektromotora za pogon ventilatora i pumpi a na bazi podataka o protoku i padu tlaka u pumpi i ventilatoru. Your browser does not support iframes.  Your browser does not support iframes.  Your browser does not support...
read more

Dimenzioniranje armature Kv-vrijednost

Program sadrži pomoćne alate za dimenzioniranje cjevovoda. UPUTA ZA KORIŠTENJE PROGRAMA: U žute ćelije unesi podatke , a zatim pritisni “Tab” Your browser does not support iframes....
read more

Gubici vode

Programom se na brz i jednostavan način može dobiti okvirna informacija o gubicima vode na bazi mjerenja. Da bi se odredio gubitak vode treba u vremenskom periodu od 1 min izmjeriti koliko vode iscuri na propusnom mjestu. Izmjerenu vrijednost treba u tablicu unijeti u [ml] (1000 ml = 1 l). Isto tako prema vizualnom dojmu u padajućem se izborniku može odabrati neka od ponuđenih...
read more