Energetski pregled velikih poduzeca

 

Cilj energetskog pregleda je davanje smjernica za povećanje energetske učinkovitosti:

1.Korištenje manje količine energije, vode i ostalih sirovina za obavljanje istog posla – funkcije!

2.Smanjenja troškova po jedinici proizvoda / aktivnosti / usluzi.


Energetski pregled obuhvaća analizu tehničkih i energetskih svojstava građevina i analizu svih tehničkih i procesnih sustava velikog poduzeća, odnosno svih sustava proizvodnje, transformacije, distribucije i potrošnje energije / vode / sirovina koji troše energiju i vodu s ciljem utvrđivanja učinkovitosti.

Na osnovi analize prikupljenih podataka definiraju se energetski potrošni centri, izrađuje se prijedlog specifičnih energetskih, tehničkih, ekoloških i ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti.


Velika poduzeća – trgovačka društva koja ispunjavaju barem dva od sljedećih uvjeta:

 • ukupna aktiva od najmanje 130.000.000 kuna,
 • godišnji prihod od najmanje 260.000.000 kuna,
 • prosječno najmanje 250 radnika tijekom poslovne godine

Energetski pregled uključuje:

 • – Energetski pregled povezanih i ovisnih društava velikih poduzeća
 • – Energetske preglede zgrada u skladu s propisom kojim se određuju energetski pregled zgrada i energetsko certificiranje
 • – Analizu transporta ukoliko poduzeće koristi 50 ili više registriranih vozila ili ukoliko je snaga svih registriranih vozila u vlasništvu firme veća od 3000 kW

Pravilnici:

 • – Zakon o energetskoj učinkovitosti NN 127/14
 • – Pravilnik o energetskom pregledu za velika poduzeća NN 123/15

Energetski pregled provodi se svake 4 godine

Velika poduzeća koja uvedu sustav upravljanja energijom po normi HRN EN 50001 nisu dužna izraditi energetski pregled.

Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14) rok za izradu energetskog pregleda velikih poduzeća je 5. prosinca 2015.  godine.

Prema čl. 34. Pravilnika o energetskom pregledu za velika poduzeća (NN 123/15)  rok za izradu energetskog pregleda je 01.01.2017. godine ukoliko:

 • – se uvodi ili je uvedena norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, ISO 22000:2005
 • – započet energetski pregled do stupanja na snagu ovoga Pravilnika.
 • – su provedene pojedine radnje sadržane u člancima 6. i 7. ovog Pravilnika

Obratite nam se s povjerenjem.