Mjerenje protoka tekucina i potrošnje energije

Imamo mogućnost mjerenja protoka tekućina, potrošnje energije, mjerenje debljine stijenke na cijevima.

To je neinvazivna metoda mjerenja i praćenja potrošnje energije i protoka tekućine. Nema prekida tehnološkog procesa niti nikakvog doticaja s medijem (mogu se mjeriti protoci i korozivnih i otrovnih tekućina). Primjena za mjerenje i praćenje protoka tekućina, mjerenje i praćenje potrošnje toplinske i rashladne energije.


Primjena:

– Mjerenje stupnja iskorištenja generatora topline u radu
– Mjerenje protoka pumpe
– Mjerenje i praćenje potrošnje toplinske i rashladne energije na pojedinim ograncima cjevovoda i uzvodima
– Mjerenja i praćenja potrošnje toplinske energije za grijanje u zgradi ili industrijskom postrojenju
– Na bazi provedenih mjerenja određivanje potrebne angažirane snage za podmirenje svih energetskih potreba zgrade ili industrijskog postrojenja
– Mjerenje potrošnje PTV i utrošene energije za pripremu PTV
– Mjerenje toplinskh gubitaka recirkulacije PTV
– Na bazi provedenih mjerenja određivanje potrebne veličine spremnika PTV i snage generatora za pripremu PTV. Određivanje potrebne veličine i režima rada recirkulacijske pumpe.
– Mjerenje protoka raznih tekućih kemikalija i pri visokim temperaturoma od -20°C do 200°C
– Mjerenje debljine stijenke cijevi
– Provjera stanja cijevi (kamenac i prljavština – talog)
mjerenje protoka

Prednosti:

Neinvazivna metoda ispitivanja:

  • Mjerenje ne utječe na rad procesa koji se prati.
  • Rad procesa se ne mora prekidati za postavljanje uređaja za mjerenje.

Jednostavno postavljanje uređaja:

  • Bez postavljanja dodatne armature za mjerenje.
  • Bez modifikacija postrojenja za postavljanje uređaja.

Bez doticanja tekućine:

  • Bez rizika onečišćenja procesne tekućine i mogućeg izlaganja mjerne opreme korozivnim ili otrovnim tekućinama.

    Mogućnost mjerenja na cijevima promjera 13—2000 mm.


Primjena na instalacijama:

– pitke voda
– riječne voda
– rashladne voda
– demineralizirane voda
– vode / glikol otopine
– hidrauličkog ulja
– dizel i loživa ulja
– kemikalijama


Obratite nam se s povjerenjem.