Plin

Programi su informativne namjene i služe za, kontrolu ventilacijskih otvora uskladu s smjernicama DVGW, odabir odgovarajućeg plinomjera, određivanje korekcijskog faktora pri isporuci plina pri različitom tlaku i/ili temperaturama, određivanje stupnja propusnosti plinske instalacije u ovisnosti o volumenu instalacija i padu tlaka tijekom ispitnog perioda.