Online programi


Online programi za brzi izračun potrošnje energije.

 

ONLINE PRORAČUNI

CERTIFIKAT

Proračun certifikat

Program se sastoji od tri dijela:

  • – CERTIFIKAT
  • – TIPOLOGIJA ZGRADA
  • – POTROŠNJA PTV

Rezultat istoga daje informativne podatke o energetskom razredu zgrade, potrebnoj snazi kotla za grijanje zgrade i očekivanoj godišnjoj potrošnji energenta za grijanje i za pripremu potrošne tople vode.


gubitak vode

Proračun gubitaka

Programom se na brz i jednostavan način može dobiti okvirna informacija o gubicima vode i toplinskim gubicima na bazi mjerenja.

  • – Gubitak vode
  • – Toplinski gubitak

Proračunski podatak je informativne naravi s tim da stvarni toplinski gubitak može značajnije odstupati u „+“ i „-„ ovisno o stvarnom oplošju armature, lokaciji ugradnje (u zgradi ili van zgrade), opremi i emisijskim faktorima u okolini armature, izloženosti atmosferskim utjecajima.


CJEVOVODI  Dimenzioniranje cjevovoda

Program sadrži pomoćne alate za dimenzioniranje cjevovoda, potrebne količine PTV i spremnika PTV-a, određivanje dimenzija armature na bazi Kv vrijednosti i snage ogrjevnog tijela pri različitim temperaturama polaza i povrata vode.


 pumpa  MOTOR – PUMPA – VENTILATOR

Programi su namijenjeni za proračun snage elektromotora za pogon ventilatora i pumpi a na bazi podataka o protoku i padu tlaka u pumpi i ventilatoru.


 PLIN  PLIN

Program je informativne namjene a služi za kontrolu odabira odgovarajućeg plinomjera, kontrolu ventilacijskih otvora u skladu s smjernicama  DVGW i za određivanje korekcijskog faktora opri isporuci plina pri različitom tlaku i/ili temperatura od standardnog.


 zrak-voda-para  ZRAK – VODA – PARA

Program je namijenjen za brzu informaciju o fizikalnim svojstvima Zraka, VODE i suho zasićene PARE.

U tablice se u žute ćelije unesu podaci i na bazi njih se izračunaju fizikalna svojstva. Dio podataka ima malo odstupanje od tabličnih te se pri korištenju trebaju usporediti s tabličnim i ocijeniti daljnju uporabivost ovog programa u svakodnevnoj uporabi.