Potencijal ustede

Programima se može dobiti okvirna informacija o potencijalu uštede električne energije ugradnjom učinkovite pumpe, toplinskim gubicima neizolirane armature i gubicima vode.