Skeniranje i obrada dokumentacije


Vršimo usluge skeniranja, plotanja, obrade projektne dokumentacije i arhiviranje u digitalnom obliku.

SCAN
Imamo mogučnost skeniranja svih formata papira od najmanjih do maksimalne širine 900 mm.

OBRADA i ARHIVIRANJE U DIGITALNOM OBLIKU
Obrada skenirane dokumentacije, povezivanje skeniranih dokumenata (tekst i nacrta) u PDF dokument. Isporuka / pohranjivanje skenirane dokumentacije na digitalnom nosaču (CD, DVD, memorijska kartica, USB stick, elektroničkom poštom).