Skeniranje i obrada dokumentacije

" class="lightbox">Skeniranje i obrada dokumentacije" class="gallery_full" />

Vršimo usluge skeniranja, plotanja, obrade projektne dokumentacije i arhiviranje u digitalnom obliku.

SCAN
Imamo mogučnost skeniranja svih formata papira od najmanjih do maksimalne širine 900 mm.

OBRADA i ARHIVIRANJE U DIGITALNOM OBLIKU
Obrada skenirane dokumentacije, povezivanje skeniranih dokumenata (tekst i nacrta) u PDF dokument. Isporuka / pohranjivanje skenirane dokumentacije na digitalnom nosaču (CD, DVD, memorijska kartica, USB stick, elektroničkom poštom).